Giới thiệu

1. Giới thiệu tổng quát

Ngãi Tứ là một xã thuộc vùng nông thôn của huyện Tam Bình. Diện tích đất tự nhiên là 2.614,73 ha, toàn xã có 3.815 hộ dân với 14.324 nhân khẩu. Xã được chia làm 09 ấp. Hiện toàn xã có 17 hộ dân tộc, về hoạt động tôn giáo trên địa bàn nhân dân tham gia các tôn giáo như: Thiên chúa, Tin Lành, Đạo phật,… trong đó Thiên chúa có khoảng 250 tín đồ; về hoạt động tín ngưỡng hiện xã có 8 cơ sở thờ tự, hàng năm người đại diện đều có đăng ký chương trình hoạt động với Ủy ban nhân dân xã đúng theo qui định. Đa số hộ dân trong xã làm sản xuất nông nghiệp, một bộ phận làm công ở các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh như: Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Giao thông đi lại thuận tiện dễ dàng trong 2 mùa mưa, nắng. Xã có đường mô tô đến trụ sở 9/9 ấp. Hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn được thông suốt thuận lợi cho việc đi lại trao đổi và mua bán cho nhân dân, hệ thống thủy lợi khép kín.

ipv6 ready