Thông tin liên hệ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGÃI TỨ

Địa chỉ: xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0270.3720106

ipv6 ready